Jognyilatkozat

 

Szerzői jog

A Magyar Ingatlanberuházó Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a Magyar Ingatlanberuházó Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Információk

A Magyar Ingatlanberuházó Zrt. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Magyar Ingatlanberuházó Zrt., illetve a beruházó felelősséget nem vállal. A Magyar Ingatlanberuházó Zrt., illetve a beruházó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok védelme

A beruházó lebonyolítással megbízott képviselője, a Magyar Ingatlanberuházó Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot az Adatkezelési Szabályzata szerint kezeli.

A Magyar Ingatlanberuházó Zrt. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást titokként kezel.

A Magyar Ingatlanberuházó Zrt. az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.